Tábory > Letní dětský tábor 2007 na Astře

Letní dětský tábor 2007 na Astře 08/2007

Letní tábor je každoročně vyvrcholením celoroční práce s dětmi ve skupinách. Je pořádán pro děti ze sociálně slabých rodin, dále pro děti s poruchami chování, které doporučili kurátoři pro mládež a sociální pracovnice MěÚ Trutnov, MěÚ Vrchlabí a MěÚ Dvůr Králové nad Labem a v neposlední řadě i pro neorganizované děti a mládež.

V letošním roce jsme se na čtrnáct dní přenesli mezi osmitisícové vrcholy světa („Osmitisícovky“) a stali se z nás velitelé, lékaři, zoologové, horolezci a šerpové himalájských výprav. Cílem celotáborové hry (CTH) bylo přiblížení a navození atmosféry dobrodružství spojené se zdoláváním osmitisícových vrcholů světa. Děti jsme se snažili seznámit s velkými osobnostmi a se silnými příběhy světového horolezectví, upozornit i na nebezpečí, které je s lezením spojeno. Dalším cílem bylo zopakovat si zábavnou formou trochu zeměpisu, dozvědět se něco o Zemi, po které chodíme, a hlavně si spoustu věcí, se kterými se pravděpodobně nesetkáváme, na vlastní kůži vyzkoušet.

Celým příběhem nás poutavým vyprávěním provázel tajemný sněžný muž Harry. Osmitisícovky byly zlézány v pořadí od nejnižší po nejvyšší a za každou zdolanou získala příslušná expedice příslušný počet bodů. Cílem hry bylo získání co nejvíce bodů, přičemž vítězná expedice měla, jako jediná, možnost zdolat vrchol nejvyšší – Mount Everest. Během posledního slavnostního nástupu byla všem expedicím předána odměněna v podobě památeční karabiny s navázaným uzlem přátelství. Každá expedice, dle svého umístění, dostala příslušný počet táborových penízků. Tyto pak mohla utratit v základním táboře, kde se konala závěrečná slavnost – pouť.

Při realizaci jsme využili naší fantazie, leccos jsme znázornili symbolicky. Ale přeci jenom by se na táboře horolezeckém mělo hodně lézt. Poblíž našeho tábora nebyla žádná skála, proto jsme k lezení využili lanové překážky.

Během našeho tábora jsme absolvovali několik výprav do okolí: Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Olešnice v Orlických horách a pevnost Skutina. I v letošním roce se nám podařilo zajistit velmi pestrý doprovodný program, který svým obsahem korespondoval i s CTH. O své zážitky a zkušenosti s horolezectvím se s námi podělil pan Michal Stolín z Trutnova, který poutavě vyprávěl o letošní účasti v himálajské expedici, ze které se před pár dny vrátil. Ukázal dětem diapozitivy a část potřebné horolezecké výstroje (mačky, cepíny, speciální boty…), ochotně zodpověděl na všechny méně či více záludné dotazy. Dále jsme přivítali zoologa ze ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, ing. Pavla Mouchu, který dětem ukázal hady a plazy. Praktické lezecké umění jsme si vyzkoušeli na umělé stěně, která byla k dispozici všem dětem i vedoucím. Již tradičně náš tábor poctila svou návštěvou Skupina historického šermu REGO z Vrchlabí a profesionální kouzelník Eric Forkuss z Prahy.

Celým táborem nás provázelo nádherné slunečné počasí, užili jsme si tedy spoustu koupání a ostatních her a soutěží. Pro starší děti nechyběla stezka odvahy, volba Miss a Missáka, oddílová představení, táborák, diskotéka...

 
data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05433.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4238.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3767.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05588.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05487.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3647.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3683.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3697.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3880.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3840.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4222.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7190428.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05340.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05240.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3937.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3744.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05306.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7190414.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05251.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3616.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3850.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3832.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05258.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4227.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7220476.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05570.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05231.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7190440.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3933.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3804.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05493.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05246.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3893.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7220454.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05581.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05559.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7220480.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05400.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3753.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05441.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05109.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05323.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4159.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05583.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7220482.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3675.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05427.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05527.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05404.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4152.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3847.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4232.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7220479.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7190434.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05103.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3790.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05289.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05507.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05300.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3688.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3868.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3690.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05613.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3712.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3756.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4228.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05236.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4233.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05360.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05287.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3707.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3834.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05523.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05392.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7190424.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3867.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05472.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05566.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7180408.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05579.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05595.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05075.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4248.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05195.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05235.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3942.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3888.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05590.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3955.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05594.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05619.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4247.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05225.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7220495.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05577.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3786.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05356.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05575.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05099.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05584.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7180393.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7190442.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05353.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7220458.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3763.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05380.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05586.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05618.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05393.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3966.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4234.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4231.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3669.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3946.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3858.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05346.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4225.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3968.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05500.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7190417.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05428.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05490.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05337.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3760.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_3664.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05549.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/p7220465.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05562.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05219.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05301.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05092.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05415.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/img_4251.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05610.jpg data/images/tabory/letni-detsky-tabor-2007-na-astre/dsc05243.jpg
 
HUMLNET CREATIVE TOPlist
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort escort bayan istanbul escort sisli escort taksim escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts