Občanské sdružení Klíč - práce s dětmi a mládeží

Charakteristika sdružení

OS Klíč se zaměřuje především na práci s dětmi a mládeží. Jedná se především o děti s různými problémy - s dg.lehké mozkové dysfunkce, poruchami chování, disharmonickým vývojem osobnosti, počínající delikvencí a možností vzniku drogové závislosti. Pozornost je věnována i dětem týraným a zneužívaným.
Členy občanského sdružení jsou dospělé osoby profesně zaměřené na práci s dětmi.

Základní aktivity a činnosti sdružení

 • týdenní terapeutické skupiny (v rozsahu dvou hodin)
 • volnočasové aktivity (jednodenní výlety a expedice)
 • víkendové pobyty
 • letní dětský tábor (pořádaný rovněž pro neorganizované děti a mládež)
 • primární prevence (besedy a přednášky věnované problematice rasismu, závislosti, šikany, trestné činnosti ....)
 • vyhledávání problémových jedinců

Terapeutická činnost

 • Autogenní trénink: prožívání pocitu klidu při relaxační hudbě za doprovodu slovem.
 • Terapeutická sezení: skupinová řešení individuálních problémů a nácvik projekce pocitů a prožitků obav, úzkosti.
 • Muzikoterapie: práce s indiánskými bubínky, vzájemná spolupráce a souhra při používání jednoduchých hudebních nástrojů (tyčky, činely, triangl...).
 • Bibliopedagogické metody: literárně zaměřené akce - speciálně připravené pro děti s poruchami učení. Prostřednictvím četby napomáhání pochopení a dovednosti řešení složitých životních situací (rodina, škola, kamarádi...).

Sportovně zaměřená činnost

 • Sport: kopaná, vybíjená a další míčové hry, soutěže ve družstvech, krátké výlety na jízdních kolech po okolí. V zimním období návštěva krytého bazénu (rychlostní plavání, potápění, skoky z prkna, hry ve vodě), návštěva zimního stadionu (bruslení), hry na sněhu, bobování.
 • Turistika: krátké pěší túry po okolí, orientační závody, šipkovaná, stavění stanů, učení k základním pravidlům chování se v přírodě (založit ohniště, orientovat se podle přírodních úkazů..).
HUMLNET CREATIVE TOPlist